Werkgroepen
Binnen de Mineralogische Kring Antwerpen vzw zijn diverse werkgroepen actief:

Sommige werkgroepen vergaderen maandelijks terwijl andere een meer onregelmatige agenda hebben. De bijeenkomsten worden aangekondigd in het MKA-maandprogramma. Alle MKA-leden zijn welkom om aan de vergaderingen van de werkgroepen deel te nemen.