Werkgroep edelsteenkunde

edelsteen.mineralogie.be
 
Deze werkgroep is bedoeld voor iedereen die zich met edelstenen bezighoudt, die er iets meer van wil weten, of die edelstenen gewoon mooi vindt.
Iedereen die belangstelling heeft in de gemmologie is welkom bij de werkgroep. De enige vereiste is lid te zijn van de MKA.

De werkgroep edelsteenkunde vergadert de zaterdag na de maandelijkse vrijdagavondvergadering (zie jaarprogramma), 's voormiddags van 9:30 tot 12:00 uur. De vergadering gaat door in het vergaderlokaal, zaal Mariënborgh, Doornstraat 65, 2650 Edegem. In mei, juli en augustus zijn er geen vergaderingen. Vergaderingen van de werkgroep worden aangekondigd in het MKA-maandprogramma.

Om de communicatie binnen deze werkgroep zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er ook via een mailinglijst informatie uitgewisseld. Wie lid is van de MKA en interesse heeft, kan zich altijd inschrijven voor deze mailinglijst door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke van deze werkgroep met vermelding van je naam en lidnummer.

De bijeenkomsten van de werkgroep zijn op te vatten als een doorlopende cursus edelsteenkunde. De thema's die op de vergaderingen aan bod komen, kunnen in een drietal categorieën onderverdeeld worden:

  • theoretische onderwerpen
  • practica
  • beschrijvende gemmologie

Onder de theoretische onderwerpen verstaan we de basiskennis die nodig is voor de studie van edelstenen. Binnen de werkgroep worden lezingen gegeven over onderwerpen zoals kristallografie, optica, chemie, spectroscopie, enz. Tijdens dit soort lezingen wordt zoveel mogelijk getracht om de theorie aan de praktijk van de gemmologie te koppelen. Ook worden de basisprincipes van gemmologische apparaten en onderzoeksmethodes toegelicht. Deze theoretische onderwerpen worden regelmatig herhaald zodat de nieuwkomer ten allen tijde kan inhaken terwijl de al wat meer gevorderde zijn kennis weer eens kan opfrissen.

De practica zijn in de eerste plaats gericht op het zelf determineren van edelstenen. De werkgroep edelsteenkunde beschikt daartoe over de nodige apparatuur zoals refractometers, spectroscoop, zware vloeistoffen, polariscopen, microscoop enz. Van de leden wordt verwacht dat ze een loep (10x), een edelsteenpincet en schrijfgerief meebrengen.

Op deze practica krijgt iedereen de beschikking over een aantal oefensteentjes om zelf met het determineren aan de slag te gaan. Het spreekt voor zich dat men ook eigen stenen kan meebrengen om ze eens grondig te testen. Tijdens deze practica is er de nodige begeleiding en worden de resultaten samen besproken. Nieuwkomers worden extra geassisteerd.Soms houden we een practicumdag (van 9.30 tot 17.00 uur) waar men ruim de tijd heeft om de opgedane kennis aan de praktijk te toetsen.
Aansluitend aan de theoretische onderwerpen worden er ook lezingen gehouden over beschrijvende gemmologie. Eén edelsteen of edelstenengroep wordt dan in detail besproken. Er wordt o.a. aandacht geschonken aan de verschillende kenmerken van de edelsteen, zijn vindplaatsen, de diverse variëteiten, chemische samenstelling, enz. Het determineren van de betreffende edelsteen en het onderscheid van synthetische en gelijksoortig uitziende stenen wordt in detail behandeld. Tevens wordt de kwaliteitsbepaling van de betreffende edelsteen toegelicht.

De vergaderingen van de werkgroep gebeuren in een gezellige sfeer onder het genot van een kopje koffie. Heeft u belangstelling, dan bent ook u van harte welkom! De werkgroep edelsteenkunde heeft haar eigen website op edelsteen.mineralogie.be met informatie over edelstenen, gemmologische technieken en de activiteiten van de werkgroep.

Naast de vele honderden werken op gebied van de mineralogie, bezit de MKA-bibliotheek een verzameling standaardwerken over gemmologie. Boeken en tijdschriften kunnen gratis uitgeleend worden op de maandelijkse MKA-vergaderingen.

De werkgroep edelsteenkunde beschikt over de nodige apparatuur voor het onderzoeken van edelstenen. Bent u van plan om zelf apparaten aan te schaffen, dan kunnen wij u raad geven. Een aantal eenvoudige apparaten kunnen zelf worden gebouwd; wij geven u graag praktische informatie.

Binnen de MKA bestaat de mogelijkheid om uw eigen edelstenen te laten determineren. Deze dienst is gratis. 

Voor meer informatie e-mail : gemmologie@minerant.org