privacy


In het kader van de nieuwe privacywetgeving "General data protection regulation" of "Algemene verordening gegevensbescherming" die op 25 mei 2018 in werking treedt, geven we u enige toelichting bij het MKA-ledengegevensbestand dat door het secretariaat wordt beheerd.
De bewaarde gegevens zijn overgenomen uit het door u ingevulde papieren- of website- inschrijvingsformulier waarmee u lid geworden bent, eventueel met latere correcties van uw gegevens zoals door u doorgegeven. Voor leden die al langer lid zijn, is daar eventueel het e-mail adres aan toegevoegd dat afkomstig kan zijn uit allerlei bronnen (meestal e-mail die u zelf verstuurd heeft naar het secretariaat).
U kan de bewaarde gegevens opvragen en zo nodig laten corrigeren door een e-mail te sturen naar secretariaat@minerant.org. Wissen van uw gegevens is alleen mogelijk voor de facultatieve gegevens of als u uw lidmaatschap zou opzeggen. De basis en noodzakelijke administratieve gegevens zijn onontbeerlijk voor de MKA-werking.

De bewaarde gegevens zijn :

  • Basisgegevens: lidnummer, initiaal, voornaam, naam, straat, postnummer (daaraan gekoppeld gemeente en land), telefoonnummer, e-mail adres, gezin of individueel lid

  • Noodzakelijke administratieve gegevens: toetredingsdatum, toegetreden of effectief lid, eenmalige verzending van het tijdschrift (voor buitenlandse leden), Geonieuws enkel via pdf en geen gedrukte tijdschriften op te sturen, lidgeld betaald voor lopend jaar, ontslag genomen in bepaald jaar

  • Facultatieve gegevens: aanspreking, alle voornamen, 2de e-mail adres, beroep, nationaliteit, geboortedatum, overlijdensdatum

  • Voor gezinlidmaatschappen wordt van elk geregistreerd gezinslid ook bijgehouden : lidnummer, initiaal, voornaam, naam, ontslag genomen in bepaald jaar


De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de vereniging : algemene ledenadministratie (lidgelden, lidkaart, ...), verzending Geonieuws, e-mail over MKA activiteiten, ...

De basisgegevens worden gedeeld met de leden van de MKA-stuurgroep (zie binnenkaft Geonieuws) voor administratie van de werkgroepen of andere MKA-activiteiten. Het gegevensbestand wordt nooit gedeeld met derden buiten de stuurgroep of de vereniging. Enkel voor gefundeerde mineralogische aangelegenheden kan uitzonderlijk een individueel e-mail adres of telefoonnummer aan bekende derden meegedeeld worden. De betrokkene wordt daarvan in de e-mail in cc van op de hoogte gesteld.

Andere bestanden:

Toegang tot de interne MKA-website pagina’s: de bewaarde gegevens zijn afkomstig van uw registratie via : www.minerant.org/MKA/registreren.html. De gegevens zijn : naam, voornaam, lidnummer, e- mail adres, zelf gekozen gebruikersnaam, zelf gekozen wachtwoord. De gegevens kunnen steeds opgevraagd worden via www.mineralogie.be/find.html en aangepast via www.mineralogie.be/update.html. Uw gegevens worden gewist na aanvraag aan webmaster@minerant.org of bij beëindiging van uw MKA-lidmaatschap.

Mailinggroepen van de werkgroepen micromineralen, mineralenfotografie, edelsteensteenkunde, fluorescentie, mka-excursies: uw e-mail adres wordt in deze mailgroepen opgenomen na aanvraag gericht aan herwig.pelckmans@gmail.com of via andere MKA-stuurgroepleden. Dat contactadres kan ook gebruikt worden voor het opvragen en aanpassen van uw e-mail adres in de werkgroepmaillijsten. Informatie omtrent het eventueel afmelden is beschikbaar in de voetnota van de e-mails.

Hugo Bender, secretaris MKA