privacybeleid van de MKA


De website www.minerant.org en de ledenwerking van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw worden beheerd in overeenstemming met de privacywetgeving “General data protection regulation (GDPR)” of “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)” die sinds 25 mei 2018 in werking is. Hier enige toelichting bij de regels van toepassing op de volledige website www.minerant.org en meer specifiek ook voor de Nederlandstalige pagina’s www.minerant.org/MKA/index.html
 

Algemeen


De website maakt geen gebruik van functionele of tracking cookies. Enkel analytische cookies worden gebruikt onder volgende condities die uw privacy volledig garanderen en MKA heeft de voorwaarden voor gegevensbewerking bij Google Analytics als volgt ingesteld:
 • er worden geen gegevens gedeeld met Google
 • de analytische gegevens worden anoniem verwerkt
 • de verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network
 • de gebruikte Google Analytics cookies zijn : doubleclick.net, google-analytics en googletagmanager. Ze worden enkel gebruikt voor analyse van het aantal bezoekers per webpagina
 

Informatievragen via ‘contacteer ons’


Informatievragen via ‘contacteer ons’ Via www.minerant.org/MKA/contactMKA.html kunnen bezoekers van de website MKA contacteren met suggesties en vragen. De gegevens noodzakelijk om een reactie te kunnen sturen zijn : naam en e-mail adres. De vraag/suggestie wordt automatisch doorgestuurd naar mka@minerant.org. Al naargelang de inhoud van de vraag zal ze rechtstreeks per e-mail beantwoord worden of doorgestuurd naar andere stuurgroepleden van de vereniging.

Naam en e-mail adres zullen toegevoegd worden aan het Minerant uitnodigingen bestand om een aankondiging voor volgende Minerant mineralenbeurs te ontvangen.
 

Minerant uitnodigingen


De websitebezoekers kunnen zich aanmelden om een aankondiging voor de volgende Minerant mineralen- en fossielenbeurs te ontvangen via het formulier op www.minerant.org/MKA/minerant.html

De volgende gegevens worden daarvoor opgenomen in een gegevensbestand beheerd door de MKA-administratie (contact mka@minerant.org):
 • Naam en voornaam
 • Aankondiging per e-mail krijgen : e-mail adres
 • Aankondiging per post krijgen : straat, huisnummer, postcode, gemeente, land, eventueel e-mail adres
De aanvragers dienen zich expliciet akkoord te verklaren op de webpagina.
Ook de datum van de aanvraag zal bewaard worden.
Alternatieve wijzen om opgenomen te worden in dit gegevensbestand : lottrekking tijdens Minerant, rechtstreekse e-mail of andere contacten.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor uitzonderlijke, eenmalige MKA-activiteiten (tentoonstellingen, speciale symposia, …) maar worden nooit gedeeld met derden of voor commerciële doeleinden gebruikt.

De bewaarde gegevens kunnen opgevraagd, gecorrigeerd of verwijderd worden door een e-mail te sturen naar mka@minerant.org. De postadressen worden tot 5 jaar na de aanmelding of na laatste herbevestiging bewaard. De e-mail adressen worden bewaard tot aanvraag om verwijderd te worden.
 

E-min


Iedereen kan zich gratis aanmelden voor het mineralogisch berichtenforum ‘e-min’ via www.minerant.org/MKA/e-min.html. Het e-mail adres en de aanmeldingsdatum worden daarvoor in de google mailgroep ‘e-min’ opgenomen. Informatie omtrent het eventueel afmelden en de e-min regels is beschikbaar op de website en in de voetnota van alle e-mails.
 

Andere fora


Iedereen kan zich gratis aanmelden op de MKA-fora :
waar berichten over de MKA-activiteiten verschijnen. Hier gelden de privacy-regels van deze netwerkfora.
 

MKA-ledengegevensbestand


Het MKA-ledengegevensbestand wordt beheerd door de ledenadministratie (contact mka@minerant.org).

De bewaarde gegevens worden overgenomen uit het ingevulde papieren- of website-inschrijvingsformulier (www.minerant.org/MKA/lidworden.html) waarmee men lid geworden is, eventueel met later doorgegeven correcties van de gegevens. Voor leden die al voor 2018 lid waren, is daar eventueel het e-mail adres aan toegevoegd dat afkomstig kan zijn uit allerlei bronnen (meestal e-mail gestuurd naar de vereniging).

De bewaarde gegevens kunnen opgevraagd worden en zo nodig gecorrigeerd door een e-mail te sturen naar mka@minerant.org. Wissen van de gegevens is alleen mogelijk voor de facultatieve gegevens of als het lidmaatschap beëindigd wordt. De basis en noodzakelijke administratieve gegevens zijn onontbeerlijk voor de MKA-werking.

De bewaarde gegevens zijn:
 • Basisgegevens : lidnummer, initiaal, voornaam, naam, straat, postnummer (daaraan gekoppeld gemeente en land), telefoonnummer, e-mail adres, gezin of individueel lid
 • Noodzakelijke administratieve gegevens : toetredingsdatum, toegetreden of effectief lid, eenmalige verzending van het tijdschrift (voor buitenlandse leden), Geonieuws enkel via pdf en geen gedrukte tijdschriften op te sturen, lidgeld betaald voor lopend jaar, ontslag genomen in bepaald jaar
 • Facultatieve gegevens : aanspreking, alle voornamen, 2de e-mail adres, beroep, nationaliteit, geboortedatum, overlijdensdatum
 • Voor gezinlidmaatschappen wordt van elk geregistreerd gezinslid ook bijgehouden : lidnummer, initiaal, voornaam, naam, ontslag genomen in bepaald jaar
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de vereniging : algemene ledenadministratie (lidgelden, lidkaart, …), verzending Geonieuws, e-mail over MKA activiteiten, …

De basisgegevens worden gedeeld met de leden van de MKA-stuurgroep (zie binnenkaft Geonieuws) voor administratie van de werkgroepen of andere MKA-activiteiten. Het gegevensbestand wordt nooit gedeeld met derden buiten de stuurgroep of de vereniging. Enkel voor gefundeerde mineralogische aangelegenheden kan uitzonderlijk een individueel e-mail adres of telefoonnummer aan bekende derden meegedeeld worden. De betrokkene wordt daarvan in de e-mail in cc van op de hoogte gesteld.
 

Andere bestanden voor MKA-leden


Toegang tot de interne MKA-website pagina’s : de bewaarde gegevens zijn afkomstig van de registratie via : www.minerant.org/MKA/registreren.html. De gegevens zijn : naam, voornaam, lidnummer, e-mail adres, zelf gekozen gebruikersnaam, zelf gekozen wachtwoord. De gegevens kunnen steeds opgevraagd worden via www.mineralogie.be/find.html en aangepast via www.mineralogie.be/update.html. De gegevens worden gewist na aanvraag aan webmaster@minerant.org of bij beëindiging van het MKA-lidmaatschap.

Mailinggroepen van de werkgroepen micromineralen, mineralenfotografie, edelsteensteenkunde, fluorescentie, mka-excursies : het e-mail adres wordt in deze mailgroepen opgenomen na aanvraag gericht aan de werkgroepverantwoordelijke (zie binnenkaft Geonieuws) of via mka@minerant.org. Die contactadressen kunnen ook gebruikt worden voor het opvragen en aanpassen van het e-mail adres in de werkgroepmaillijsten. Informatie omtrent het eventueel afmelden is beschikbaar in de voetnota van de e-mails.
 
Contact voor privacy aangelegenheden ivm deze website : mka@minerant.org