Mineraaltje met een verhaaltje

maandelijkse rubriek met een opmerkelijk verhaal over een mineraalspecimen
voor vragen of suggesties, email verhaaltje@minerant.org
 

Brochantiet en andere mineraaltjes met een verhaaltje,
of beter gezegd: een vindplaats met een verhaaltje

Foto's en verhaal Paul Van hee


Radiaalstralige brochantiet op chalcosiet, BB 5 cm
Edmundian Mine, Mondonguara, Manica district, Mozambique


In september 1960 verliet mijn vader, Albert Van hee, na 15 dienst in de Belgische kolonie, Congo voor goed. Hij had van tevoren zijn terugreis gepland per auto, door Noord-Rhodesie (nu Zambia), dan Zuid-Rhodesië (nu Zimbabwe) en uiteindelijk Zuid-Afrika, waar hij dan per boot vanuit Durban met het schip ‘Africa’ van de ‘Lloyd Triestino’ lijn naar Europa reisde en ontscheepte in Venetië. Dat was een reis die wij met hetzelfde schip reeds in 1955 deden maar dan vanuit Dar-es-Salaam.


Schip ‘Africa’ in Venetië in augustus 1955

Tijdens zijn reis door Zuid-Rhodesië bezocht hij in Salisbury (nu Harare) het ‘Bureau of Mines’ waar hij een afspraak had met het toenmalige diensthoofd. Die man had hij enkele maanden eerder leren kennen tijdens een vergadering over douaneformaliteiten in verband met het in transit transport van ertsen naar Zuid-Afrika. Die man had mijn vader beloofd wat mineraalspecimens opzij te houden voor de dag dat hij zou voorbijkomen. En zo geschiedde ook.
Hij kwam thuis met een hele lading chalcosiet, malachiet en brochantiet van de Edmundian mine. Hij was toen, en dat is hij altijd geweest, in de overtuiging dat die Edmundian mine dan ook in Zuid-Rhodesië was.
Jaren later en zeker door de komst van internet, ‘mindat’ en Google Earth ben ik gaan zoeken waar die bewuste mijn te vinden zou kunnen zijn. Er was echter niets te vinden op mindat. Verder op internet gezocht en ik kwam toen op een site terecht van een investeringsgroep, Baobab Resources plc, die van plan was de mogelijke uitbating te onderzoeken van kopererts en goud in Mondunguara in het Manica district in … Mozambique! Dat achtervoegsel ‘plc’ verwijst naar een Engelstalig vennootschap. Die pagina is een jaar later van het internet verdwenen maar informatie over deze regio is nog steeds op de site te vinden, al moet je wel dieper gaan zoeken. Een tweede site vermeldt een boekje van een priester die deze vindplaats ook onder de naam Edmundian vermeldde.
Dat had natuurlijk niets te maken met Zuid-Rhodesië (Zimbabwe), of toch wel. Via Google Earth ben ik naar die vindplaats gaan zoeken en dan blijkt die vindplaats vlak bij de grens met Zimbabwe te liggen.


Google Earth beeld van de bewuste regio. Er is duidelijk mijnbouw te zien en de gele hoekige lijn is de grens met Zimbabwe

Het ‘South Rhodesian Bureau of Mines’ had destijds hoogst waarschijnlijk in die regio prospecties en gedeeltelijke kleine ontginningen gedaan waardoor zij in het bezit was van materiaal van de Edmundian mine, de naam die ze er zelf aan hadden gegeven. Aan de andere kant was het ook zo dat transport van het erts eenvoudiger ging via Zimbabwe met een betere weginfrastructuur.
Inmiddels is het zo dat er in die regio wel degelijk aan mijnbouw wordt gedaan maar dan hoofdzakelijk voor de ontginning van goud.
In al die jaren heeft mijn vader op beurzen en met zijn wereldwijde correspondentie wel mineralen verkocht en verstuurd als zijnde afkomstig van Zuid-Rhodesië (Zimbabwe). Hij heeft de exacte vindplaats nooit gekend.
Hieronder nog twee foto’s van mineralen van deze vindplaats.


Malachiet, Edmundian mine, Mondunguara, Manica, Mozambique (BB 5 mm)


Brochantiet, Mondunguara, Manica, Mozambique (BB 4.8 mm)