Mineraaltje met een verhaaltje

maandelijkse rubriek met een merkwaardig verhaal over een mineraalspecimen
voor vragen of suggesties, email verhaaltje@minerant.org
 

Geen gaspariet maar titaniet

Foto's en verhaal Paul Mestrom

titaniet
titaniet, Wannigletscher, Binntal, Wallis, Zwitserland

In 2001 vond ik bij de Wannigletscher in het Binndal in Wallis een blok met heel aparte beige kristallen. Ik nam er behoorlijk wat van mee. Weer thuis bleken de kristallen inderdaad tamelijk ongewoon van vorm en kleur. In eerste instantie dacht ik aan gaspariet, met name door een kristaltekening van dat mineraal op pagina 200 in het boek "L’Alpe Devero ed i suoi minerali" van Claudio Albertini. Omdat het mineraal echter niet oplichtte onder de kwartslamp had ik ernstige twijfel. Ik besloot het materiaal aan Binndal specialist Ate van der Burgt te geven. Samen met Stéphane Cuchet concludeerde hij dat het titaniet moest zijn. Omdat deze vorm voor titaniet nogal bijzonder was besloot ik de foto op Mindat te plaatsen, zie http://www.mindat.org/photo-2005.html.  Daar werd al snel gereageerd door o.a Stephan Wolfsried (hij dacht aan chernoviet) en Pavel Kartashov (die zelfs aan scheeliet dacht). Dat leidde er toe dat Uwe Kolitsch en Pavel Kartashov aanboden het materiaal in hun laboratoria te onderzoeken. Dankbaar voor dat gebaar stuurde ik hen de nodige stukjes. De resultaten waren eensluidend: toch titaniet!
PS Een link naar de op Mindat gevoerde discussie staat bij de foto op Mindat.

gaspariet
een gasparietkristal hertekend naar Albertini, 1991