Literatuur over Belgische mineralen
Een opsomming geven van alle wetenschappelijke publicaties die ooit over Belgische mineralen geschreven werden, is een haast onhaalbare taak. De lijst van boeken over Belgische mineralen is daarentegen vrij kort.

klik op een afbeelding voor een vergrootte weergave
François Xavier BURTIN, 1784, Oryctographie de Bruxelles

Reeds in 1784 schreef François Xavier BURTIN zijn "Oryctographie de Bruxelles".  Ofschoon men met het oude Franse woord "oryctographie" paleontologie bedoelde, bevat dit boek toch ook een aantal voorbeelden van mineralen die in de omgeving van het Brusselse werden gevonden. Het boek, een grote foliant van 25 x 43 cm, is prachtig geïllustreerd met 32 handgekleurde platen van fossielen.MALAISE 'Manuel de minéralogie pratique', 1873

Ongeveer 90 jaar later publiceerde Constantin MALAISE het boek "Manuel de minéralogie pratique". De eerste editie verscheen in 1873 bij uitgeverij H. Manceaux. 
In dit werk zijn vele historische gegevens te vinden die in latere werken niet herhaald werden. Henri BUTTGENBACH, 'Les minéraux de Belgique et du Congo Belge'

Eerst in 1947 verscheen een opvolger, van de hand van Henri BUTTGENBACH, "Les minéraux de Belgique et du Congo Belge".
Deze eerste en tevens enige editie werd gedrukt in Luik en uitgegeven door Dunod (Paris). Het werd al snel hét standaardwerk over Belgische mineralen, dat zelfs vandaag nog interessant en aangenaam om lezen is.Les minéraux de Belgique, 1976

In 1976 hield het trio Joseph MÉLON, Pol BOURGUIGNON en André-Mathieu FRANSOLET de eerste editie van "Les minéraux de Belgique" boven de doopvont. Uitgever was G. Lelotte uit Dison. Les minéraux de Belgique - 2ème éd., 2002

In 2002 verscheen de lang verwachte opvolger "Les minéraux de Belgique - 2ème éd." met als auteurs F. HATERT, M. DELIENS, A.-M. FRANSOLET en E. VAN DER MEERSCHE.
In de loop van de jaren na de eerste druk, kreeg de mineralogische wetenschap steeds meer gesofistikeerde apparaten ter beschikking. Nauwkeuriger analyses op veel kleinere monsters behoorden tot de mogelijkheden en in de nieuwe uitgave werden niet minder dan 260 Belgische mineralen beschreven. Dat is een zestigtal meer dan in de eerste druk. Dit boek werd uitgegeven door het "Muséum des Sciences Naturelles", waar het overigens nog steeds te koop is voor € 35 + verzendingskosten.Description des espèces minérales présentes dans les gisements salmiens du Massif de Stavelot

In 2005 verscheen er een privé-uitgave over de "Vindplaatsen van het Salmien" door Michel BLONDIEAU. Een jaartje later maakte deze fervente verzamelaar van Belgische mineralen een tweede werk over de "Mineralen van het Salmien".
Beide privé-uitgaves zijn gratis te downloaden op onze digitale boeken paginaMinerals with Belgian Roots

Verschenen in 2010, "Minerals with Belgian Roots" from hopeite to tazieffite.
Eddy VAN DER MEERSCHE, Paul DE PAEPE & Georges STOOPS. 
Dit boek geeft een overzicht van alle mineralen die momenteel door de IMA aanvaard zijn of gediscrediteerd werden en die Belgische "wortels" hebben. Dit wil zeggen: ofwel ontdekt werden in België, ofwel genoemd werden naar een Belg. Alles samen worden bijna honderd mineralen en hun achtergrond besproken.