Merkwaardige macro mineralen

een informatieve rubriek met handstukken uit de collectie van Raymond Dedeyne, door hemzelf becommentarieerd en door Theo Muller van foto’s voorzien  -  voor vragen of suggesties, email mmm@minerant.org
 

MMM - Merkwaardige Macro Mineralen
Wat - Waarom – Hoe?


Het is alweer 39 jaar geleden dat ik mineralen begon te verzamelen: ik kocht mijn allereerste specimen (een Tsumeb azuriet) op 12 juni 1981 op een beurs aan de Herentalsebaan in Deurne, in de omgeving van het Mestputteke. Sindsdien heb ik wel een en ander zien veranderen; en niet op zijn minst het aanbod, dat toen nog grotendeels uit kleinere tot grotere handstukken bestond. Micromounters en systematici waren toen nog verre in de minderheid. Later is die balans beetje bij beetje naar de andere kant overgeslagen, tot op het punt waar de aandacht nu vooral uitgaat naar het kleinere werk. Daar zijn verschillende redenen voor: kleine specimens zijn beduidend minder duur, nemen minder plaats in, zijn gemakkelijker hanteerbaar, hebben doorgaans een betere kristalkwaliteit, en ga zo maar door. Op zich is dat niet verkeerd – zolang er maar een zeker evenwicht blijft bestaan tussen de diverse vormen van verzamelen.

Als fervente verzamelaar van grotere stukken (ik ben mijn originele roeping steeds trouw gebleven, een kortstondig zijsprongetje de systematische kant op terzijde gelaten) meen ik echter dat dit evenwicht momenteel enigszins is zoek geraakt en graag had ik daarvoor dan ook voor wat tegengewicht gezorgd. Na enige discussie met en de welwillende hulp van Theo Muller en Paul Tambuyser is daar het Merkwaardige Macro Mineralen (kortweg MMM) initiatief uit gekristalliseerd, waarmee ik graag terug iets meer de focus op het macro-verzamelen zou willen richten (uiteraard zonder daarmee afbreuk te willen doen aan de huidige micromount- en systematische inspanningen).

Meer concreet: met het MMM initiatief willen we een nieuwe vaste periodieke rubriek in het leven roepen op de MKA-website waar bij elke aflevering een of meerdere kwaliteitsfoto’s worden gepubliceerd van één of meer merkwaardige macro specimen(s), telkens vergezeld van een korte verklarende tekst rond een mineralogisch aspect daarvan.

De foto’s – alle van de hand van Theo Muller en onder zijn copyright - zijn zonder uitzondering hoge resolutie. Mits inzoomen (door op de foto te klikken) kun je elk detail ervan sterk vergroten.

De specimens zijn alle (op enkele zeldzame uitzonderingen na) macro specimens van een goede kwaliteit (let wel: ik gebruik hier opzettelijk niet de termen “super- of topspecimens) uit mijn verzameling. Die telt ongeveer 3000 stuks, en wordt beheerd volgens een dynamisch “one in, one out” principe: we zullen dus niet zo vlug stilvallen bij gebrek aan materiaal.

De teksten zijn van mijn hand en belichten telkens een aspect van het gefotografeerde mineraal, zoals de vindplaats, de geschiedenis, speciale kenmerken, kristallografische bijzonderheden, … Ze zijn zo geschreven dat zowel de beginnende als de gevorderde verzamelaar er plezier aan beleeft. De lengte varieert van enkele lijnen tot enkele paragrafen – al naar gelang het behandelde onderwerp. De inhoud is steeds “to the best of my knowledge”, maar uiteraard ben ik niet onfeilbaar: eventuele correcties worden heel sterk op prijs gesteld - zo leer ik er ook nog wat mee bij.

De publicatiefrequentie is minimaal één MMM per maand (behoudens overmacht) - of meer, al naargelang de beschikbare kopij. Zowel foto’s als teksten vallen onder het copyright. Wil je iets kopiëren, vraag het dan – de toestemming zal meestal gegeven worden. Vragen, aanvullingen, suggesties, correcties, bloemen, bloempotten,…. kun je kwijt op MMM@minerant.org: deze link wordt op elke MMM onderaan links herhaald. Daar vind je ook een link naar de alfabetische index van alle gepubliceerde MMM’s, die op termijn een volwaardige databank moeten vormen. Op e-min verschijnt een aankondiging telkens een nieuwe MMM verschijnt – net zoals dat nu het geval is met andere periodieke rubrieken op de website. Het geheel wordt mogelijk gemaakt dank zij de deskundige programmatie en organisatie van webmaster Paul Tambuyser.

Veel plezier ermee!

MMM Coördinator
Raymond Dedeyne
mmm@minerant.org
 
alfabetische index