Lidgeld MKA

Lidmaatschap
Men kan individueel of als gezin tot de vereniging toetreden. In het laatste geval kunnen alle leden van het gezin aan alle activiteiten van de kring deelnemen. Het MKA-lidmaatschap wordt van kracht bij betaling van de contributie. Indien men vóór 1 september lid wordt, ontvangt men Geonieuws van het hele lopende jaar. Wie echter na 1 september lid wordt, is automatisch lid voor het volgende jaar en ontvangt Geonieuws slechts vanaf de datum van toetreding. 


België
individueel lidmaatschap: 27,00 EUR
gezinslidmaatschap: 32,00 EUR

overige landen
individueel lidmaatschap: 37,00 EUR
gezinslidmaatschap: 42,00 EUR

betaling
overmaken op rekening
IBAN: BE36 7895 8091 0281
BIC: GKCCBEBB
t.n.v.
Mineralogische Kring Antwerpen
Heuvel 52, B 2580 Putte

met vermelding "lidmaatschap MKA"
zorg ervoor dat je naam en volledig adres op de betaling voorkomen