Excursies

Jaarlijks organiseert de MKA verschillende één- of meerdaagse excursies in binnen- en buitenland. Via contacten op de maandvergaderingen of in de werkgroepen plannen de leden ook onderling kleinschalige uitstappen of maken afspraken in hun gemeenschappelijke vakantieoorden.

We gaan met de MKA regelmatig op excursie naar steengroeven. De toelating van de eigenaar van de groeve krijgen we meestal slechts enkele weken van tevoren. Om die reden kunnen we dergelijke excursies niet via Geonieuws of tijdens de maandelijkse vergadering aankondigen. Indien je als lid van de MKA op de hoogte wil blijven van de geplande excursies stuur dan een email naar Etienne Mans (etienne.mans@telenet.be) en dan krijg je via email een uitnodiging voor de excursie.
 

Prospectie
MKA'ers op stap in groeve van Wellin, Luxemburg, België


mineralen zoeken in de groeve van Landelies, Henegouwen, België


op zoek naar roze kwarts in Ai-Ais, Zuid-Namibië. MKA-reis 2002


tocht van Erg Chebbi naar Merzouga. MKA-reis 2007 naar Marokko


mineralen zoeken in de Mefis, Taouz Cäidat, Marokko, MKA-reis 2007


Dioptaas, shattuckiet e.a. secundaire Cu-mineralen zoeken in de Omaue mijn, Opuwo, Namibië, MKA-reis 2010

 

Museumbezoekenrondleiding door Teylers museum, Haarlem