Cursussen

de Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. organiseert af en toe cursussen en workshops.

Enkele cursussen die reeds gegeven werden:

  • mineralen herkennen, Paul Tambuyser
  • kwalitatieve microchemie van anorganische kationen en anionen, Renaud Vochten
  • kristalmorfologie, Paul Tambuyser
  • polarisatiemicroscopie, Theo Muller