Cursussen

 

Eerdere cursussen

de Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. organiseert af en toe cursussen en workshops.

Enkele cursussen die reeds gegeven werden:

  • mineralen herkennen, Paul Tambuyser
  • kwalitatieve microchemie van anorganische kationen en anionen, Renaud Vochten
  • kristalmorfologie, Paul Tambuyser
  • polarisatiemicroscopie, Theo Muller
 

Chemisch-analytisch practicum onder leiding van Prof. Renaud Vochten, RUCA, 2005


Cursus kristalmorfologie onder leiding van Paul Tambuyser, 2014-2015