Werkgroep Zeolieten

Doel van de werkgroep
Het verenigen van liefhebbers en verzamelaars die geïnteresseerd zijn in zeolietmineralen. De zeolietgroep is een zeer boeiende mineralengroep. In deze groep vindt men zowel veel voorkomende mineralen in prachtige kleuren en vormen als zeer zeldzame mineralen die enkel als microkristallen voorkomen en die voor een verzamelaar zeer moeilijk te verwerven zijn. De groep van de natuurlijke zeolieten bevat momenteel een vijftigtal soorten. Dit aantal wijzigt voortdurend omdat er regelmatig nieuwe soorten ontdekt worden of omdat vroegere zeolietmineralen na verder onderzoek niet aan de voorwaarden blijken te voldoen om tot de groep te behoren. Dat laatste was o.a. het geval met de enige 'Belgische zeoliet', Viséiet. Sommige zeolieten bleken bij nader onderzoek slechts een variëteit te zijn van een ander reeds bestaand zeolietmineraal. Bovendien werd de structuur van deze groep in 1997 door de IMA (International Mineralogical Association) grondig herbekeken, wat de exacte identificatie van de zeolieten er niet eenvoudiger op maakt en veel stof geeft tot discussie.


Ontstaan van de werkgroep
Het is niet altijd eenvoudig om informatie over zeolieten te bekomen. Sinds de opkomst van het internet is hier gelukkig verandering in gekomen. Binnen de MKA zijn er heel wat verzamelaars die in hun collectie ook zeolieten hebben. In september 2000 werd een eerste vergadering gehouden in het lokaal in de Ommeganckstraat. Er waren meteen al een twintigtal belangstellenden.


Werking van de groep
af en toe worden er enkele vergaderingen georganiseerd 'ten huize van' één van onze leden. Hulp bij het determineren van zeolieten, gelegenheid verzameling te tonen en ervaringen uit te wisselen, ruilen van specimens en het vergaren van informatie over vindplaatsen van zeolieten behoren tot de doelstellingen.