Toetredingsformulier
Wilt u ook lid worden van MKA en genieten van alle daaraan verbonden voordelen (o.a. samenaankoop, excursies, bibliotheek, werkgroepen, enz.). Wilt u ook iedere maand (met uitzondering van juli en augustus) het tijdschrift Geonieuws ontvangen?
Via dit formulier kunt u lid worden van de MKA.


naam
voornaam
straat + nummer
woonplaats
postcode
telefoon
e-mail

geboortedatum
nationaliteit
beroep

wenst u individueel- of gezinslidmaatschap?
inclusief verzending tijdschrift 10 x per jaar

individueel lid
(België: 27,00 EUR ; andere landen: 37,00 EUR)
gezinslid
(België: 32,00 EUR ; andere landen 42,00 EUR)U kunt individueel of als gezin tot de vereniging toetreden. In het laatste geval kunnen alle leden van het gezin aan alle activiteiten van de kring (bv. excursies) deelnemen en hebben ze individueel alle voordelen van het lidmaatschap.

uitsluitend invullen bij keuze gezinslidmaatschap:
naam, voornaam, geboortedatum van mineralogisch geïnteresseerde gezinsleden:


opmerkingen/vragen:


 

Het MKA-lidmaatschap wordt van kracht bij betaling van het lidgeld op de voor u toepasselijke wijze. U ontvangt dan binnenkort maandelijks het tijdschrift Geonieuws en, indien u lid wordt vóór 1 september, ook alle reeds verschenen nummers van Geonieuws van dit jaar. Indien u lid wordt na 1 september, bent u meteen lid voor het volgende jaar en ontvangt u Geonieuws vanaf de maand van toetreding.