Cursussen

Cursus polarisatiemicroscopie

Gebruik van de polarisatiemicroscoop voor het identificeren van mineralen.
Lesgever en cursusleiding: Theo Muller

Polarisatiemicroscopie is een techniek die al meer dan 200 jaar gebruikt wordt in de geologie. De identificatie van mineralen in dunne laagjes gesteenten is nog steeds een vaak toegepaste techniek. Deze techniek kan goed gebruikt worden voor het bepalen van de identiteit van onbekende transparante mineralen. En dit wordt het uiteindelijke doel.

Tijdens 6 sessies vanaf april tot en met november wordt de nodige basiskennis bestudeerd die gebruikt wordt tijdens het praktische werk. De sessies duren telkens 4 uren. Één sessie bestaat uit twee delen, gescheiden door een korte pauze. Voor de pauze wordt de theorie van de optische mineralogie behandeld. Na de pauze worden de microscoop en microscopische technieken besproken en ingeoefend.

De cursus omvat:

• 6 sessies theorie en praktische oefeningen met polarisatiemicroscoop, polariscoop en refractometer
• Een syllabus in kleurendruk
• Werkbladen

Voorwaarden :

Prijs van de cursus bedraagt 72,00 EUR.
Aantal deelnemers: minimum: 9 en maximum: 12
Aanmelden per e-mail: theomuller@scarlet.be. Na aanmelding zal iedere kandidaat deelnemer een mail toegestuurd krijgen met informatie over de bankgegevens.
Lid zijn van MKA.


Praktisch:
Deelnemers die over een polarisatiemicroscoop beschikken worden gevraagd die mee te brengen.

Wat er zoal besproken zal worden.

Licht
Het elektromagnetische spectrum
Licht als elektromagnetische golf
Lichtsnelheid, Polarisatierichting, Golflengte, Frequentie, Amplitude
Lichtbreking / Lichtabsorptie /Interferentie van golven

Optische mineralogie
Lichtbreking aan isotrope materialen, anisotrope materialen – Dubbelbreking
Dispersie
Gangverschil / Interferentiekleuren /Dispersie
Indicatrix
Isotrope mineralen
Anisotrope mineralen
Één-assige anisotrope mineralen
Twee-assige anisotrope mineralen

De microscoop
De samenstelling van de polarisatiemicroscoop
Orthoscopische en Conoscopische stralengang en beeldvorming
Afstellen van de verschillende onderdelen
Centreren van de tafel, Köhler belichting, Onderhoud van de microscoop

Waarnemingen door de microscoop
Hoeken, lengtes en diktes
Vorm, Splijting, Tweelingen, Chemische zonering
Brekingsindex
Reliëf en Beckelijn (en van der Kolk)
Dubbelbreking: anisotrope mineralen
Kristalstelsels – Positie van de indicatrix - Scheve uitdoving – Elongatie - Pleochroïsme

polarisatiemicroscoop

De cursus POL zal in 6 sessies gegeven worden, die zullen doorgaan op de volgende data:
zaterdag 09/04 van 13:00 - 17:00 h : cursus POL (1)
zaterdag 30/04 van 09:00 - 13:00 h : cursus POL (2)
zaterdag 21/05 van 09:00 - 13:00 h : cursus POL (3)
zaterdag 10/09 van 13:00 - 17:00 h : cursus POL (4)
zaterdag 15/10 van 13:00 - 17:00 h : cursus POL (5)
zaterdag 19/11 van 13:00 - 17:00 h : cursus POL (6)

Voor verdere praktische details verwijzen we naar Geonieuws. Wie alsnog de lesgever persoonlijk wil contacteren, kan dat via theomuller@scarlet.be